Cele mai bune cadouri personalizate

Reglementările magazinului Giftbay.ro

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și a politicii de confidențialitate la Giftbay.ro

 

Citiește despre regulile procesării datelor și a politicii de confidențialitate

 1. Datele cu caracter personal furnizate de Client sunt prelucrate de Plantwear, care este administratorul datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal înseamnă informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele locației, identificatorul de internet, IP-ul dispozitivului sau unul sau mai mulți factori specifici care determină aspectele fizice, fiziologice, genetice, identitate mentală, economică, culturală sau socială a unei persoane fizice, precum prelucrate de Plantwear sunt numai următoarele date: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare a Mărfurilor (și adresa de plată, dacă este diferită de adresa de livrare a Mărfurilor), precum și IP-ul dispozitivului.
 2. Scopurile și tipurile a datelor cu caracter personal colectate și prelucrate sunt definite de consimțământul trimis prin formularele corespunzătoare din Magazin, în care datele cu caracter personal sunt colectate pentru a: 1) executa contractul pentru furnizarea de servicii electronice, inclusiv trimiterea de buletine informative, 2) executarea Comenzii și a Contractului de vânzare și 3) realizarea de marketing constând în direcționarea de oferte sau conținut interesant care nu corespund preferințelor sale. Aceste date personale pot fi puse la dispoziția altor entități doar în legătură cu implementarea Contractului de vânzare, adică curierul DPD – dacă această metodă de expediere selectată, PayPal – dacă a fost selectată plată prin intermediul canalului PayPal și tpay.com – dacă a fost aleasă această metodă de plată. În niciun caz, datele nu sunt transferate către o țară terță sau alte entități care nu sunt părți la tranzacție.
 3. Datele cu caracter personal, în special: numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, login-ul, precum și adresa IP a dispozitivului de pe care a fost plasată comanda sau a fost înregistrat contul, vor fi procesate pentru:
  1. implementarea serviciilor furnizate electronic – apoi baza legală pentru prelucrare este necesitatea procesării pentru executarea contractului (articolul 6 alineatul 1 punctul b din GDPR),
  2. executarea Comenzilor și Contractului de Vânzare – apoi baza legală pentru prelucrare este necesitatea procesării pentru implementarea Comenzii și a Contractului de vânzare (articolul 6 alineatul 1 punctul b din GDPR),
  3. implementarea creanțelor în baza garanției pentru defecte ale unui articol vândut, creanțe care decurg din garanția acordată și în scopul returnării beneficiilor în cazul retragerii din Contractul de vânzare – atunci baza legală a prelucrării este necesitatea prelucrării pentru implementare a Comenzii și a Acordului de vânzare (articolul 6 alineatul 1 punctul b din GDPR),
  4. în scopul de a stabili, eventual, și să urmărească revendicări sau să se apere împotriva lor – temeiul juridic pentru prelucrarea este interesul legitim al Plantwear (articolul 6 alineatul 1 punctul f din GDPR), care constă în protecția drepturilor sale,
  5. realizarea de marketing – atunci baza legală a prelucrării este interesul legitim al Plantwear (articolul 6 alineatul 1 punctul f din GDPR),
  6. punerea în aplicare a obligațiilor legale ale Plantwear, bazate în special pe reglementările fiscale – temeiul legal pentru prelucrare este obligația legală (articolul 6 alineatul 1 punctul c din GDPR),
  7. furnizarea de servicii suplimentare după perioada de garanție, adică servicii plătite sau gratuite (conform deciziei Plantwear) pentru eliminarea daunelor aduse Marfilor – atunci baza legală a prelucrării este interesul legitim al Plantwear (articolul 6 alineatul 1 punctul f din GDPR).
 4. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar lipsa consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal marcat ca obligatoriu poate împiedica Vânzătorul să efectueze servicii, inclusiv punerea în aplicare a Comenzii, a Contractului de vânzare sau a menținerii contului.
 5. Retragerea acestui consimțământ este posibilă în orice moment prin trimiterea unei astfel de solicitări la adresa de e-mail prevăzută la capitolul II paragraful. 2 din Regulament sau la adresa poștală dată la capitolul II paragraful 3 din Regulament.
 6. Clientul are următoarele drepturi:
  1. dreptul de acces la informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal – pe această bază Plantwear oferă informații despre dacă datele personale a Clientului (persoana) sunt prelucrate deloc și, dacă sunt – care este sfera prelucrării datelor, incluzând în principal scopurile și motivele legale pentru prelucrare, sfera datelor deținute, entitățile cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și data planificată pentru eliminarea acestora,
  2. dreptul la rectificarea datelor – pe această bază Plantwear corectează erorile cu privire la datele cu caracter personal prelucrate și le completează sau le actualizează dacă sunt incomplete sau au fost modificate,
  3. dreptul la ștergerea datelor – pe această bază, se poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare nu mai este necesară pentru îndeplinirea vreunui scop pentru care au fost colectate,
  4. dreptul la restricționare de prelucrare – pe această bază Plantwear se abține de la prelucrarea datelor cu caracter personal (cu excepția situațiilor prevăzute în GDPR), de exemplu, în cazul în care prelucrarea este efectuată ilegal sau Plantwear nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopuri de prelucrare. Înainte de revocarea restricției de prelucrare, Plantwear informează Clientul despre abolirea unei astfel de restricții – Plantwear informează întotdeauna Clientul, tot la cererea sa, despre rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau va necesita un efort disproporționat,
  5. dreptul de transfer de date – pe această bază, în măsura în care datele sunt prelucrate în legătură cu consimțământul exprimat sau sau cu Comanda plasată / Contractul de vânzare încheiat, Plantwear emite date cu caracter personal furnizate de Client,
  6. dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea datelor – pe această bază, Clientul poate trimite la Plantwear o obiecție cu privire la: i) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de marketingul direct, inclusiv profilarea, iar de acum încolo Plantwear nu poate prelucra datele cu caracter personal în acest scop, ii) prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri (legate de interesele legal justificate urmărite de Plantwear, inclusiv profilarea), în conformitate cu GDPR,
  7. dreptul la depunerea plângerii – în cazul în care se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Plantwear este procesată în contradicție cu legea aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv GDPR, Clientul poate depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 7. Datele cu caracter personal furnizate de către Client sunt stocate și securizate în conformitate cu principiile prevăzute de legislația aplicabilă: GDPR, Legea din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal (text consolidat, Journal of Laws No. 101 din 2002, punctul 926, cu modificările ulterioare) cu modificările ulterioare), Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Journal of Laws No. 144, articolul 1204, cu modificările ulterioare).
 8. Furnizarea de date cu caracter personal de către client în formularele de contact este legată de prelucrarea de către Plantwear a datelor cu caracter personal furnizate în aceste formulare, pentru a identifica expeditorul și gestionarea solicitatului trimis prin formularul furnizat – baza legală a prelucrării este necesitatea procesării pentru a executa contractul de furnizare a serviciilor (art. 6 alin.1 lit.b GDPR).
 9. Plantwear prelucrează datele personale, ale clienților care vizitează profilele Plantwear pe social media (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Aceste date sunt prelucrate numai în legătură cu menținerea profilului, inclusiv pentru a informa clienții despre activitatea de Plantwear și a promova diverse tipuri de evenimente, servicii și produse, precum și pentru a comunica cu clienții prin intermediul funcționalităților disponibile în social media. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Plantwear în acest scop este interesul său legitim (art.6 alin.1 lit.f GDPR) constând în promovarea propriului brand și construirea și menținerea comunității legate de marcă.
 10. Plantwear oferă măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal furnizate de clienți, în special împiedicând accesul sau prelucrarea acestora de către terți cu încălcarea dispozițiilor legale, prevenind pierderea, deteriorarea sau distrugerea datelor. În plus, Plantwear efectuează o analiză a riscurilor asociate cu dezvăluirea datelor cu caracter personal într-o manieră contrară legislației aplicabile sau în legătură cu activitățile neautorizate ale terților. Plantwear declară că accesul la datele cu caracter personal au doar angajații autorizați și colaboratori Plantwear, însă numai în măsura necesară pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. 3.
 11. Plantwear prelucrează datele cu caracter personal numai în timpul necesar pentru atingerea scopurilor prevăzute la alin 3. Datele personale sunt, în general, prelucrate în timpul necesar pentru a furniza servicii în format electronic și pentru a finaliza Comenzile și Contracturile de Vânzare. După acest timp, datele personale vor fi șterse de Plantwear, cu excepția cazului în natura scopului specificat la alin 3 există necesitatea prelucrării mai lungi a datelor cu caracter personal (de exemplu, pentru a îndeplini revendicările legate de garanție pe toată durata a garanției).
 12. Contactul cu Plantwear în cazul problemelor legate de datele cu caracter personal, inclusiv în special cele menționate la alin 6, se face prin e-mail la adresa indicată în Capitolul II alin. 2 din Regulament sau în scris la adresa poștală indicată în Capitolul II alin. 3 din Regulament.
 13. Plantwear își rezervă dreptul de a dezvălui datele cu caracter personal ale clienților autorităților guvernamentale sau altor terți dacă cererea de dezvăluire are motive legale în legislația aplicabilă.
 14. Pentru buna funcționare a magazinului, Plantwear folosește tehnologia cookie-urilor („cookies”). Cookie-urile sunt pachete de informații prin care Clientul folosește site-uri web și care sunt salvate pe dispozitivul Clientului, care conțin de obicei adresa site-ului, data plasării, data expirării, numărul unic și informații suplimentare în concordanță cu scopul fișierului dat. Cookie-urile pot proveni de la administratorul Magazinului sau pot fi cookie-uri externe, adică plasate de către partenerii administratorului pe site-ul web al Magazinului.
 15. Clientul poate dezactiva sau limita salvarea cookie-urilor pe dispozitivul său, în conformitate cu instrucțiunile producătorului browserului web, dar acest lucru poate duce la indisponibilitatea unei părți sau a tuturor funcțiilor Magazinului. Nerespectarea setărilor browser-ului în setările care dezactivează salvarea cookie-urilor este echivalentă cu acordul de a le salva.
 16. Pe baza cookie-urilor nu este posibilă determinarea identității clientului.
 17. Fișierele Cookie generate direct de Magazin nu pot fi citite de alte site-uri web. Cookie-urile externe pot fi citite de un server extern.
 18. Magazinul online folosește cookie-uri pentru:
  1. menținerea sesiunii clientului (fișiere proprii),
  2. ajustarea conținutului paginilor la preferințele clientului (fișiere proprii),
  3. asigurarea securității datelor (fișiere proprii),
  4. crearea de statistici (anonime) pentru a optimiza utilizabilitatea site-ului (fișiere externe),
  5. conectarea funcțiilor site-ului web la alte servicii externe utilizate de Client (fișiere externe),
  6. afișarea informațiilor publicitare în concordanță cu preferințele clientului și limitarea numărului de afișări ale anunțurilor (fișiere externe).
 19. Magazinul folosește două tipuri de bază de cookie-uri:
  1. fișiere de sesiune – șterse la încheierea sesiunii clientului,
  2. fișiere permanente – încheierea sesiunii clientului nu le șterge.
 20. Fiecare client în orice moment poate șterge cookie-urile stocate pe dispozitivul său, în conformitate cu instrucțiunile producătorului browserului.
 21. Magazinul poate stoca solicitările http în legătură cu care, în fișierele log-urilor serverului, pot fi salvate unele informații, inclusiv adresa IP a calculatorului de la care a venit solicitarea, numele stației Clientului – identificarea efectuată de protocolul http, dacă este posibil, data și ora sistemului de înregistrare pe site-ul web și sosirea interogării, numărul de octeți trimiși de server, adresa URL a paginii vizitate anterior de Client, dacă Clientul a intrat prin intermediul unui link, informații despre browserul Clientului, informații despre erorile apărute în timpul tranzacției http.
 22. Log-uri pot fi colectate ca material pentru administrarea corectă a Magazinului. Doar persoanele autorizate să administreze sistemul informatic au acces la informații.
 23. Fișierele cu jurnalele pot fi analizate pentru a face statistici de trafic în Magazin și statistici de eroare. Rezumatul acestor informații nu identifică Clientul.

Cumpărături în Giftbay.ro

 

I. DEFINIȚII - află ce înseamnă termenii folosiți în regulament

 1. Client – o entitate, inclusiv o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională care nu este o persoană juridică, ale cărei dispoziții speciale acordă capacitate juridică, care are capacitate juridică deplină, care explorează conținutul Magazinului, folosește funcționalitatea Magazinului, înregistrează un cont, plasează o comandă sau intenționează să încheie un Contract de vânzare în cadrul Magazinului sau încheie un astfel de contract.
 2. Consumator – persoană fizică care efectuează o tranzacție legală cu un antreprenor care nu are legătură directă cu afacerea lui sau activitatea profesională.
 3. Cont – dedicat Clientului, panou individual cu date și informații ale Clientului și cele cu privire la Comenzile lui, precum și implementarea acestora, contul este creat în legătură cu procedura de înregistrare a contului.
 4. Coș – parte integrantă a magazinului și a sistemului de achiziție, în care există o listă de bunuri selectate de către client și alte informații legate de comandă.
 5. Vânzător – Plantwear S.A. (fosta Wiktor Pyrzyk Plantwear), cu sediul în Biała 51B, Radzyń Podlaski (21-300), KRS (Registrul Curții Naționale): 0000766519, NIP (Număr de identificare fiscală): 5381859583, REGON (numărul național de înregistrare a afacerilor): 382460317. Capital social 100.000,00 PLN – plătit integral.
 6. Regulament – prezentele reglementări privind furnizarea de servicii electronice și vânzarea de mărfuri ca parte a magazinului.
 7. Magazin – site-ul web disponibil la adresa: https://plantwear.ro, prin care Clientul poate plasa comenzi.
 8. Marfă – produse prezentate și scoase la vânzare în magazin.
 9. Contract de vânzare – un contract de vânzare a mărfurilor în sensul Codului civil, încheiat între Plantwear și Client, încheiat folosind site-ul web al Magazinului. La Contractul de vânzare se aplică legea poloneză. Limba contractului de vânzare este română.
 10. Comanda – declarația de intenție a clientului, care vizează direct încheierea Contractului de vânzare, specificând în special tipul și cantitatea mărfurilor.

II. DISPOZIȚII GENERALE - află cine operează magazinul. Fă cunoștință cu proprietarul.

 1. Plantwear S.A. este proprietarul magazinului online situat pe site-ul www.plantwear.pl cu sediul social în Biała 51B, Radzyń Podlaski (21-300), KRS (Registrul Tribunalului Național): 0000766519, NIP (Număr de identificare fiscală): 5381859583, REGON (numărul național de înregistrare a afacerilor): 382460317. Capital social PLN 100.000,00 – plătit integral.
 2. Date de contact – adresa electronică: contact@giftbay.ro
 3. Datele de contact pentru notificării în cazuri de garanție pentru defecte unui produs vândut, adresă pentru returnare mărfurilor: DPD – Giftbay, Florin Alexe, Buiacului 2A, 077135 Mogosoaia; și adresă pentru raportarea neregulilor în funcționarea magazinului: PLANTWEAR, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.
 4. Plantwear desfășoară comerț cu amănuntul a mărfurilor pe teritoriul României prin internet.
 5. Plantwear oferă servicii prin mijloace electronice sub forma unei opțiuni gratuite de navigare în conținutul magazinului, menținerea unui cont, accesul la funcționalitatea Magazinului, inclusiv un formular de comandă interactiv și încheierea de Contracturi de vânzare cu ajutorul unui sistem TIC.
 6. Aceste norme de procedură stabilite în conformitate cu articolul 8 alineatul 1 punctul 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice și în legătură cu Legea din 9 mai 2014 privind drepturile consumatorului
 7. Regulamentul stabilește regulile de funcționare a Magazinului și utilizarea acestuia, precum și condițiile de vânzare a mărfurilor în cadrul magazinului, inclusiv în special condițiile pentru plasarea comenzii și modificarea acesteia, efectuarea plăților și a altor drepturi și obligații ale Clientului și al Plantwear legate de încheierea contractului de vânzare, în ceea ce privește dispozițiile Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice; Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare GDPR), prevederile Legii din 9 mai 2014 privind drepturile consumatorului, prevederi privind protecția datelor cu caracter personal care decurg din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice, Actul din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal, prevederi ale Codului civil.
 8. Regulamentul specifică în special:
  1. reguli de înregistrare a unui cont pe site-ul web pe care se rulează Magazinul și reguli de utilizare a unui cont deja înregistrat;
  2. reguli pentru plasarea comenzilor folosind sistemul TIC,
  3. reguli pentru încheierea Contractelor de vânzare folosind un sistem TIC,
  4. condițiile de vânzare a mărfurilor în cadrul Contractelor de vânzare,
  5. reguli pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 9. Regulamentul este disponibil gratuit la adresa de internet https://plantwear.ro/regulament/, într-un mod care permite achiziționarea, reproducerea și salvarea conținutului Regulamentului folosind sistemul TIC utilizat de Client. Toată lumea poate citi regulamentul gratuit.
 10. Condiția de utilizare a Magazinului este, de a înregistra un Cont sau de a plasa o comandă în Magazin este de a citi Regulamentul și acceptarea acestuia. Clientul este obligat să respecte prevederile Regulamentului.
 11. Clientul poate înceta gratuit utilizarea Magazinului în orice moment.
 12. Pentru a utiliza corect Magazinul, inclusiv înregistrarea contului și încheierea Contractelor de vânzare, Clientul trebuie să utilizeze un sistem TIC care îndeplinește următoarele cerințe tehnice minime:
  1. accesul la o stație de calculator sau la un alt dispozitiv final,
  2. acces la internet,
  3. posibilitatea de a utiliza un browser web, de exemplu: Google Chrome versiunea 21 sau o versiune ulterioară, Windows Internet Explorer 9 sau o versiune ulterioară, Windows Edge, Safari, Firefox, sau altele,
  4. Rezoluție ecranului: 1280x800px.
  5. În plus, Clientul ar trebui să aibă o adresă de e-mail activă.
 13. Plantwear asigură protecția comunicațiilor electronice prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor împotriva accesului neautorizat (de ex. de necesitatea unei parole pentru a accesa contul). În același timp, Vânzătorul indică faptul că utilizarea Internetului și a serviciilor furnizate electronic poate fi în pericol de intrare a programelor malware în sistemul TIC și dispozitivul Clientului, precum și de accesul neautorizat la datele Clientului, inclusiv datele personale, de către terți. Pentru a reduce la minimum aceste amenințări, Clientul ar trebui să utilizeze măsuri de securitate tehnică adecvate, de exemplu, să utilizeze programe antivirus sau cele care protejează identificarea utilizatorului pe Internet.
 14. În cazul în care Clientul observă o defecțiune a oricăreia dintre funcțiile Magazinului, trebuie să informeze imediat Plantwear despre aceasta, trimițând o reclamație prin e-mail la adresa de e-mail indicată în capitolul I paragraful 2 sau în scris pe adresa de Plantwear indicată în capitolul I paragraful 3. Reclamația trebuie să includă numele și prenumele clientului, adresa de corespondență, adresa de e-mail și o descriere a neregulilor în funcționarea Magazinului. Reclamările vor fi luate în considerare în termen de 14 zile, iar clientul va fi informat despre rezultatul lor prin e-mail sau în scris.
 15. În timpul utilizării Magazinului, este interzis Clientului să furnizeze conținut ilegal și să întreprindă acțiuni care să conducă la o funcționare defectuoasă a Magazinului, precum și sunt interzise acțiunile care încalcă legea sau sunt destinate să eludeze legea, precum și contrare principiilor conviețuirii sociale sau decenței.
 16. Plantwear poate restricționa sau împiedica accesul la magazin Clienților care încalcă prevederile Regulamentului, furnizează date cu caracter personal false, încalcă legea aplicabilă, încalcă numele bun al Plantwear sau al altor clienți.

III. REGULI PENTRU ÎNREGISTRAREA CONTULUI NOU ÎN MAGAZIN ȘI UTILIZAREA acestuia sau cum funcționează.

 1. Clientul are posibilitatea de a crea un Cont individual pentru optimizarea procesului de plasare a Comenzii, urmărirea stării Comenzii în mod continuu, primirea informațiilor despre istoria a Comenzilor sale sau modificarea datelor sale personale și adresa de livrare, precum și plasarea comenzilor în Magazin în viitor fără a fi necesară reintroducerea datelor menționate în Regulamentul. În acest scop, Clientul execută procedura de înregistrare a contului.
 2. Înregistrarea contului nu este obligatorie. O parte la Contractul de vânzare încheiat prin intermediul unei Comenzi poate fi, de asemenea, un Client care nu are un Cont, dar condiția de a utiliza funcționalitatea Magazinului și de a plasa o Comandă de către un Client care nu are un Cont este acceptarea Regulamentului.
 3. Înregistrarea contului se face prin completarea formularului de înregistrare în modul specificat în Magazin, și apoi acceptarea acesteia împreună cu acceptarea Regulamentului. Înregistrarea contului se poate face oricând.
 4. Pentru a înregistra un Cont, Clientul trebuie să furnizeze adresa de e-mail și să creeze o parolă de acces la Cont, conform instrucțiunilor furnizate în Magazin. Pentru a proteja datele personale și informații referitoare la Comenzile plasate, Clientul nu poate furniza parola de acces la Cont către terți.
 5. Confirmarea înregistrării va fi trimisă la adresa de e-mail a Clientului furnizată în timpul înregistrării contului.
 6. După înregistrarea Contului, fiecare acces la Cont se face folosind datele furnizate de către Client în formularul de înregistrare (adresa de e-mail a Clientului și parola de acces la Cont).
 7. După terminarea utilizării Magazinului, Clientul trebuie să se deconecteze întotdeauna din Cont.În cazul în care Clientul care are un Cont dorește să plaseze o Comandă prin acest Cont, acesta trebuie să completeze în fila ADRESE – ADRESA DE PLATĂ alte date cu caracter personal necesare completării Comenzii: nume, prenume, opțional numele companiei, număr de telefon și adresa de domiciliu a Clientului care este și adresa de livrare implicită pentru expediere de mărfurile comandate.
  1. În fila ADRESE – ADRESA DE PLATĂ este și adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării contului.
  2. În fila ADRESE – ADRESA DE LIVRARE, Clientul poate furniza o adresă de livrare diferită pentru mărfurile comandate decât adresa indicată în fila ADRESE – ADRESA DE PLATĂ.
  3. Toate datele furnizate de către Client în fila ADRESE pot fi modificate de către Client în orice moment prin editarea Contului, cu toate acestea, după plasarea Comenzii de către Client datele pot fi modificate numai prin notificarea Plantwear despre acest lucru, contactând adresa de e-mail menționată la capitolul II paragraful. 2 din Regulamentul, până la expedierea Mărfurilor către Client.
  4. În cazul schimbării datelor Clientului necesare completării Comenzii, Clientul este obligat să introducă datele sale curente sau să informeze Plantwear despre acestea, contactând adresa de e-mail menționată la capitolul II paragraful. 2 din Regulamentul
 8. Clientul poate completa detaliile contului cu numele și prenumele său în fila DETALII CONTULUI, dar nu este obligatoriu. Clientul poate modifica aceste date în orice moment prin editarea Contului.
 9. Dispozițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt cuprinse în Dispozițiile finale ale Regulamentului.
 10. În timpul înregistrării, clientul poate accepta să primească informații comerciale prin e-mail, în sensul art. 9 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice. Informațiile comerciale trebuie înțelese ca publicitate, materiale promoționale, buletine informative și alte informații care conțin conținut legat de promovarea Mărfurilor oferite de către Magazin.
 11. Clientul poate, în orice moment și în mod gratuit, șterge contul împreună cu toate datele cu caracter personal, trimițând o astfel de solicitare către Plantwear la adresă de e-mail specificată în capitolul II paragraful 2 din Regulament, sau în scris la adresa de Plantwear indicată în capitolul I alin. 3 din Regulament.

IV. REGULI PENTRU PLASAREA COMENZILOR, ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE ȘI IMPLEMENTAREA LOR

Plasarea comenzi, încheierea unui contract de vânzare

 1. Comenzile în magazin pot fi plasate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pe tot parcursul anului.
 2. Comenzile pot fi plasate de către Clienții care au un Cont și cei care nu au un Cont.
 3. Clientul care are un cont poate face Comenzi prin intermediul acestui cont sau ocolindu-l în condițiile prevăzute la alin 4 din Regulamentul.
 4. Clientul care nu are un cont, plasează comanda ocolind procedura de înregistrare a contului și obținând acces la acesta prin logare, cu toate acestea, în procesul plasării Comenzii, este obligat să furnizeze datele sale necesare pentru ca Vânzătorul să proceseze Comanda, adică: numele, prenumele, în mod opțional numele companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de reședință a Clientului (și adresa de plată, dacă diferă de adresa de livrare a Mărfurilor), care este, de asemenea, adresa de livrare implicită a Mărfurilor comandate și, de asemenea, să accepte Regulamentul.
  1. Clientul poate furniza, de asemenea, o adresă de livrare diferită pentru Mărfurile comandate decât adresa reședinței sale.
  2. Când furnizează date cu caracter personal, Clientul poate înregistra un Cont, dar acest lucru nu este obligatoriu.
 5. La plasarea unei comenzi, Clientul poate introduce comentarii cu privire la Comandă în secțiunea corespunzătoare (COMENTARII LA COMANDĂ).
 6. În cazul în care Clientul dorește să primească o factură TVA pentru achiziționarea de bunuri, trebuie să introducă în secțiunea COMENTARII LA COMANDĂ datele pentru factura TVA necesară pentru emiterea corectă a unei facturi de TVA (numele companiei, sediul social, numărul de identificare fiscală al companiei). Atunci valoarea tranzacției va fi redusă cu 23% TVA [dacă Client are un ID TVA UE activ].
 7. Coșul conține informații despre Mărfuri selectate de către Client, prețul acestuia, informații despre metodele de livrare și costul de livrare. Dacă Clientul are un cod de reducere, îl poate introduce în secțiune corespunzătoare în Coș pentru a obține reducerea. În Coș, Clientul poate specifica și cantitatea de Mărfuri selectate pe care intenționează să îl cumpere.
 8. Comenzile sunt plasate în felul următor (în ordine): deschiderea site-ului Web al Magazinului prin introducerea adresei web www.plantwear.pl în browser-ul web, obținerea accesului la Cont în Magazin sau folosirea Magazinului fără înregistrarea Contului, alegerea mărfurilor dintre cele prezentate în Magazin, personalizarea opțională (inclusiv gravură), adăugarea Mărfurilor în Coș, trecerea la pagina de plată, completarea datelor cu caracter personal (în cazul în care Clientul nu utilizează Magazinul prin Contul său), alegerea metodei de livrare și metodei de plată și apăsarea butonului CUMPĂR ȘI PLĂTESC.
 9. Prin activarea butonului CUMPĂR ȘI PLĂTESC, Clientul confirmă că plasează Comandă cu obligația de a plăti.
 10. În procesul de plasare a comenzii, până la activarea butonului CUMPĂR ȘI PLĂTESC, Clientul are opțiunea de a o modifica prin intermediul sistemului de vânzări al Magazinului.
 11. După activarea butonului CUMPĂR ȘI PLĂTESC:
  1. Clientul nu poate modifica Comanda,
  2. Datele personale ale Clientului nu pot fi modificate altfel decât informând Plantwear despre acestea adresa de e-mail dată în capitolul II paragraful 2 din Regulament, până la expedierea Comenzi către Client.
 12. După plasarea Comenzii, o confirmare de acceptare a Comenzii este trimisă la adresa de e-mail a Clientului, ceea ce confirmă încheierea Contractului de vânzare. Confirmarea acceptării comenzii conține date de identificare ale companiei Plantwear, inclusiv adresa Plantwear, datele de contact Plantwear menționate în capitolul II, paragraful 2 și paragraful 3 din Regulamentul, numărul unic a Comenzii, data plasării comenzii, lista mărfurilor comandate, prețul, metoda și data plății, numărul de cont bancar lui Plantwear, costul și metodă de expediere, datele Clientului.
 13. Plantwear va începe procesarea Comenzii imediat după ce Clientul a plătit pentru Mărfurile comandate, cu excepția cazului în care Clientul a ales plată la livrare – în acest caz Plantwear va procesa Comanda după ce Clientul primește confirmarea Comenzii, menționată la alin. 12 din Regulament.
 14. Formularea, protecția și distribuirea conținutului Contractului de Vânzare încheiat are loc prin sistemul de vânzări al magazinului, iar confirmarea încheierii Contractului de vânzare este furnizată prin e-mail, așa cum se menționează la alin. 12 din Regulament. Clientul care are un Cont are acces la condițiile Contractului de vânzare încheiat de la nivelul Contului său.

Preț și plată

 1. Prețurile mărfurilor în magazin:
  1. sunt prețurile brute (includ toate taxele locale, inclusiv 23% TVA, clienții din România nu vor trebui să plătească taxe vamale pentru mărfurile noastre), sunt exprimate în Lei românești,
  2. nu includ costurile de livrare, care depind de alegerea făcută de Client în momentul efectuării comenzii.
  3. nu includ personalizarea. Dacă Clientul alege opțiunea de a personaliza Produsul (inclusiv gravură), va fi informat despre prețul acestuia. Prețul pentru personalizarea Bunului nu este inclus în prețul Produsului prezentat în Magazin. Informații despre prețul a personalizării se găsesc și în Magazinul de lângă produselor prezentate.
 2. De fiecare dată înainte de plasarea Comenzii, Clientului este indicat prețul, inclusiv costul total al Mărfurilor (inclusiv costul personalizării) și livrarea. Clientul este obligat să plătească prețul pentru Mărfuri și pentru livrare.
 3. Clientul poate alege una dintre următoarele metode de plată:
  1. numerar la livrare,
  2. prin intermediul sistemului de plată PayPal,
  3. prin sistemul PayU
 4. Ziua de plată este ziua în care plata este creditată în contul Plantwear sau în contul bancar al agentului (PayPal, PauU – indicat la alin. 3.)
 5. Cu excepția cazului în care Clientul alege metoda de plată „numerar la livrare”, dacă Clientul nu efectuează plata în termen de 7 zile de la data primirii confirmării Comenzii, Plantwear are dreptul să anuleze Comanda sau să se retragă din Contractul de vânzare, despre ce Clientul va fi notificat la adresa de e-mail furnizată.
 6. În cazul în care Clientul alege „numerar la livrare” plata se face în numerar către curierul în momentul livrării Mărfurilor.
 7. Pentru fiecare produs vândut este emis un document de vânzare sub forma unei facturi simplificate/ chitanței/ sau facturii TVA.
 8. Prețurile date în Magazin se pot modifica (de exemplu, ca parte a unei promoții sau acțiunii de lichidare de stoc). Condițiile Comenzii, inclusiv prețul Produsului, nu pot fi modificate dacă Clientul a plasat Comanda înainte de modificarea prețului. Promoțiile din magazin nu pot fi combinate.

Livrarea comenzilor

 1. Plantwear este obligat să livreze Mărfurile comandate fără defecte pe adresa de livrare indicată de Client.
 2. Livrarea mărfurilor este posibilă pe teritoriul României și al altor țări ale Uniunii Europene.
 3. Costul livrării este plătit de către Client și se adaugă la valoarea comenzii. Dacă Clientul nu reușește să colecteze coletul (de exemplu, de la curier sau din punctul de preluare a coletelor) și coletul se întoarce la Plantwear, Clientul trebuie să plătească costul retrimiterii coletului.
 4. După încheierea Contractului de vânzare și efectuarea plății de către Client, cu excepția cazului în care Clientul a ales plata la livrare, Mărfurile cu toate echipamentele, instrucțiunile de funcționare și întreținere (dacă sunt prevăzute pentru un produs dat), precum și alte documente referitoare la marfă, sunt trimise către Client la adresa de livrare indicată de către el, prin curier sau la sau la punctul de preluare a coletelor.
 5. Livrarea Mărfurilor durează până la 14 zile lucrătoare din ziua plății sau de la data primirii de către Client a confirmării Comenzii, menționată la alin. 12 din Regulament, în cazul în care Clientul a ales plata la livrare. Cu toate acestea, într-o perioadă cu un număr crescut de comenzi (perioade de Crăciun, Black Friday, reducerii, promoții etc.), termenul de livrare poate fi mai mare de 10 zile lucrătoare.
 6. Plantwear informează că, la momentul primirii Mărfurilor, Clientul trebuie să verifice starea curierului în prezența curierului și, în cazul observării oricărei daune, pagube sau lipse în Coletul sau în ambalajul acestuia, ar trebui să solicite curierului să scrie un protocol care să stabilească starea coletului și circumstanțele avariei. Lipsa unui protocol nu împiedică raportarea defectelor de Mărfurile în condițiile Garanției legale sau Garanției producătorului.

Garanția legală pentru defectele

 1. Dispozițiile Codului civil privind garanția legală pentru defectele mărfurilor vândute se aplică defectelor fizice și juridice ale mărfii.
 2. Dacă marfă are un defect, Consumatorul poate depune o declarație privind reducerea prețului sau retragerea din Contractul de vânzare, cu excepția cazului în care Plantwear înlocuiește Produsul defect cu unul fără defecte sau înlătură imediat defectul fără inconveniente rezonabile pentru Client. Această limitare nu se aplică în cazul în care Produsul a fost deja înlocuit sau reparat de Plantwear sau Plantwear a îndeplinit obligația de a înlocui obiectul cu unul fără defecte sau pentru a înlătura defectul.
 3. Consumatorul poate în loc să înlăture defectul propus de Plantwear să solicite înlocuirea Produsului pentru unul fără defecte sau în locul înlocuirii Produsului să solicite eliminarea defectului, cu excepția cazului în care aducerea Produsului în condiție în concordanță cu Contractul de vânzare în modul ales de Consumator este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu metoda propusă de Plantwear. Atunci când se evaluează excesul de costuri, se ia în calcul valoarea Produsului fără defecte, tipul și semnificația defectului găsit, precum și inconvenientul la care altfel ar fi expus Consumatorul.
 4. Consumatorul nu se poate retrage din Contractul de vânzare dacă defectul Produsului este nesemnificativ.
 5. Plantwear este responsabil pentru calitatea produsului în baza garanției legale, în cazul în care un defect fizic se găsește în termen de doi ani de la data livrării mărfurilor la consumator.
 6. Doar consumatorii au dreptul la garanția legală pentru defecte. Părțile din Contractul de vânzare – Clientul care nu este un Consumator și Plantwear, exclud garanția legală pentru defectele dintre ele, cu toate acestea, părțile pot decide altfel prin negociere.
 7. Revendicările în baza garanției trebuie direcționate în scris la adresa poștală indicată în capitolul II paragraful 3 din Regulament. Împreună cu cererea de garanție, Mărfurile trebuie livrate pe cheltuiala lui Plantwear. De asemenea, Consumatorul ar trebui să indice datele sale personale, inclusiv adresa de e-mail. Consumatorul poate utiliza formularul pentru raportarea defectelor în cadrul garanției pentru defectele lucrurilor vândute în Magazin.
 8. Plantwear va răspunde la solicitarea Consumatorului în termen de 14 zile, trimițând o notificare scrisă sau notificare la adresa de e-mail a Consumatorului.

Garanția comercială

 1. Indiferent de dreptul consumatorului de a raporta defectele Bunurilor pe baza reglementărilor de garanția legală, Clientului care este Consumator și Clientului care nu este un Consumator Plantwear oferă garanția comercială pentru Produsele pe care le vinde indiferent de locația clientului.
 2. Ca parte a garanției, Plantwear asigură că Produsele vândute nu au defecte fizice și corespund descrierii Produselor în Magazin. Garanția comercială acoperă defectele de fabricație ale mărfii și defectele rezultate din erori în timpul prelucrării lemnului / asamblării / polizării mărfurilor.
 3. În conformitate cu garanția comercială, Plantwear se angajează să înlocuiască Produsul cu unul nou sau să repare Produsul, depinde de la alegerea Plantwear. Dacă Produsul nu poate fi reparat din cauza naturii defectului, Plantwear va înlocui Produsul cu unul nou. În cazul în care Produsul nu poate fi reparat datorită naturii defectului și nu este posibil să se înlocuiască Produsul cu unul nou, Plantwear va rambursa prețul plătit pentru Produsul împreună cu costul de livrare a coletului suportat de Client.
 4. Perioada de garanție durează 24 de luni de la data livrării Mărfurilor către Client. Dacă, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de garanție, Plantwear a furnizat Clientului bunuri în locul mărfurilor defecte, fără defecte sau a efectuat reparații semnificative la Mărfurile care fac obiectul garanției, perioada de garanție va curge din nou din momentul livrării mărfii fără defecte sau returnarea mărfurilor reparate. Dacă Plantwear a înlocuit o parte din Produs, dispoziția de mai sus se aplică mutatis mutandis părții înlocuite. În alte cazuri, perioada de garanție este prelungită cu perioada în care, din cauza unui defect al Produsului acoperit de garanție, Clientul nu a putut să-l folosească.
 5. Garanția nu acoperă bateriile din ceasuri, curele și lentile de ochelari.
 6. Răspunderea de garanție acoperă numai defectele rezultate din cauze inerente Produsului vândut. Garanția nu acoperă defectele mărfurilor:
  1. apărute în legătură cu deteriorarea mecanică a Produselor de către utilizator sau de o persoană terță,
  2. utilizarea Produsului de către utilizator care nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare – dacă au fost atașate la Produs,
  3. menținerea de către Utilizator a Produsului nu în conformitate cu instrucțiunile – dacă au fost atașate la Produs,
  4. folosirea Produsului de către Utilizator într-o manieră incompatibilă cu scopul său prevăzut,
  5. rezultate din evenimente aleatorii sau fenomene atmosferice,
  6. dacă au apărut în legătură cu interferența utilizatorului în Produs, de exemplu, dezasamblarea produsului în părți din care este format Produs.
 7. În cazul unui defect al Produsului acoperit de garanție, în cazul în care defectul se dezvăluie în perioada de garanție, Clientul ar trebui să livreze pe cheltuiala Plantwear Produsul împreună cu o descriere a defectului la adresa poștală indicată în Capitolul II alin. 3 din Regulament. Clientul poate utiliza formularul de raportare a defectelor furnizat în Magazin.
 8. Reclamațiile sunt luate în considerare în termen de 7-14 zile de la livrarea mărfii împreună cu o descriere a defectului. Clientul va fi înștiințat cu privire la rezultatul procedurii de reclamație printr-o notificare scrisă sau notificare la adresa de e-mail a Clientului.
 9. Garanția comercială oferită de Plantwear nu limitează sau suspendă drepturile consumatorului care decurg din dispozițiile de garanția legală pentru defectele mărfurilor vândute.

Dreptul de retragere din Contractul de vânzare

 1. Plantwear S.A. informează că toate produsele din magazinul giftbay.ro sunt complet personalizate (personalizare gratuită) și în cazul achiziției, clientul nu are dreptul să se retragă din contractul încheiat de la distanță sau în afara spațiilor comerciale fără a da un motiv, în temeiul art. 27 din Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor. Temei legal: art. 38 pct. 3 din Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor.
 2. Pantwear S.A. informează că prezentarea produselor pe pagina produsului se face sub forma unui model grafic, care poate diferi puțin de aspectul real al produsului personalizat realizat pentru Comandă, care, de asemenea, nu dă dreptul Clientului să se retragă din contract.

Ai o întrebare la care nu ai găsit răspunsul? Contactează-ne!

Updating…
 • Niciun produs în coș.
Cele mai bune cadouri pentru ziua de naștere -> CLICK!